Foto: Hej Främling!

Hej främling! erbjuder hälsofrämjande aktiviteter för alla med en önskan om ökad gemenskap. Sedan hösten 2013 har Hej främling! särskilt fokus på att skapa integration och inkludering genom kostnadsfria och hälsofrämjande aktiviteter som ofta innebär idrott, kultur och friluftsliv.

Att skapa livskraftiga människor, fysisk såväl som psykiskt, är föreningens stora mål. Aktiviteterna riktar sig mot deltagare i alla åldrar och erbjuder inte minst ett brett utbud med initiativ anpassade för barn och unga.

Med anledning av ovanligt utbredd psykisk ohälsa bland asylsökande i Sverige försöker de särskilt att tillgängliggöra hälsofrämjande aktiviteter som kan vända den trenden. Hej främling! vill verka förebyggande i största möjliga mån och hjälper därför till med kunskap, rutiner och rörelseglädje i vardagen. De arrangerar mängder med initiativ runt om i landet där främlingar möts, motionerar, utövar kultur och utökar sina personliga nätverk på regelbunden basis.