Foto: Hej Främling!

Hej främling! jobbar för att motverka psykisk och fysisk ohälsa genom att erbjuda kostnadsfria friskvårdaktiviteter. Med hjälp av fantastiska volontärer och initiativtagare samordnar Hej främling! mängder av aktiviteter som skapar välmående; allt ifrån löpning, fotboll, konst, umgänge med djur och körsång till skidåkning och mångfaldigt friluftsliv.

I föreningen så står inkluderande och gemenskap högst på listan av prioriteringar och Hej främling! har därför valt att lägga stor del av verksamheten på asylboenden för att skapa intergration mellan etablerade svenskar och nyanlända. Kultur- och idrottsaktiviteter fungerar som ett odramatiskt verktyg för att skapa möten mellan människor men är också nyckeln till god hälsa. Hej främling! verkar för att tillgängliggöra friskvård och med det också möjliggöra meningsfull sysselsättning för alla.

Sedan hösten 2013 har Hej främling! funnits på plats på flyktinganläggningen i Grytan för att sysselsätta de boende med roliga aktiviteter och upplevelser. Redan från början var tanken att använda länets fantastiska natur som ett välkomnande och neutralt verktyg för integration. Under vår första vinter fick över 300 personer lära sig att åka längdskidor och se snön som ett positivt inslag i vardagen. Verksamheten har sedan dess vuxit -frivilligas engagemang och vårt utbud av aktiviteter har utökats närmast explosionsartat och inkluderat mängder av såväl nyanlända som etablerade svenskar.