Foto: Löparakademin

I Löparakademins tioveckorsprogram får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål. Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått: 
- Stärkt tro på sin egen förmåga 
- Redskap för att jobba målinriktat 
- Ökad förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv 

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och inspirerar deltagarna. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder. 
Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför slutmålet som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den metodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier och arbetsliv. 

Foto: Löparakademin

Programmet har framgångsrikt genomförts i Stockholm sedan 2012 och första steget mot nationell expansion togs 2013. Under 2014 kommer 300 ungdomar från 10 olika förorter och 3 städer (Stockholm, Malmö, Gävle) ha genomgått programmet.  Målet för 2014 är att arbeta med 450 ungdomar och ha verksamhet i 15 olika förortsområden. På lång sikt är målet att ha en rikstäckande verksamhet.