Projektet Aktiva skoltransporter bygger på gamification, delaktighet och integration i lärande, något som visat sig vara framgångsrik i ett lyckat pilotprojekt.

Tyvärr har förekomsten av aktiva skoltransporter minskat från att 90% av barnen gick för 30 år sedan till ca 50% idag. Genom att använda gamification och delaktighet har vi genomfört ett lyckat pilotprojekt för barn i åk 1. Projektet ökade barnens fysiska aktivitet och möjliggjorde en integrering av lärande på ett lekfullt sätt. Förutom att det utvecklade barnens kunskaper och stärkte deras självkänsla så främjades samhörighet i klassen och den psykosociala miljön förbättrades. Dessutom ändrades föräldrarnas attityd, deras tilltro till barnens förmåga att på ett säkert sätt kunna gå och cykla till skolan ökade.