Foto: Luleå Tekniska Universitet

Projektet Aktiva skoltransporter bygger på gamification, delaktighet och integration i lärande, något som visat sig vara framgångsrikt.

Tyvärr har förekomsten av aktiva skoltransporter minskat från att 90% av barnen gick för 30 år sedan till ca 50% idag. Genom detta projekt vill vi vända denna trend och siktar på att förändra attityden till aktiva transporter i samhället. Projektets resultat hittills visar att interventionen ökade barnens fysiska aktivitet och möjliggjorde en integrering av lärande på ett lekfullt sätt. Förutom att det utvecklade barnens kunskaper och stärkte deras självkänsla så främjades samhörighet i klassen och den psykosociala miljön förbättrades. Det vi också funnit är att föräldrarnas attityder förändras efter att de provat och nyckeln till att prova är barnens entusiasm. En spännande utmaning nu är att öka aktiva transporter under vinterförhållanden, där klimatet kan utgöra en extra barriär.