Bidraget gick till stödperson för ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom. Stödpersonen agerar bro mellan ungdomar som lever under mycket utsatta familjeförhållanden och socialtjänsten och andra myndigheter. Behovet av att ha med sig en stödperson som kan hävda ungdomarnas rättigheter och fungera som ett stöd i mötet med myndighetspersoner är just nu väldigt stort bland de ungdomar som Maskrosbarn möter på läger, aktiviteter och chatten.

"Vi vill låta ungdomarnas röst höras och ge dem möjligheten att berätta vilka slags insatser de skulle behöva samt på vilket sätt de skulle vilja bli bemötta"

Ca 500.000 barn och ungdomar i Sverige växer upp med en förälder som dricker för mycket eller en förälder som mår psykiskt dåligt. Det är 25% av alla barn, 5-6 elever i varje klass. Omkring barnen och ungdomarna och deras uppväxtförhållanden finns det mycket skam och skuld samt en mängd olika frågor. Många vuxna upplever dessa ungdomar som en svårrekryterad och problematisk grupp.