Motivationslyftet by Star for Life Foto: Rickard Lundquist

Motivationslyftet by Star for Life siktar inte i första hand på att angripa konkreta symtom av problem som utanförskap, självskadebeteende, mental ohälsa, kriminalitet, våld och missbruk och underprestation i skolan utan de arbetar med roten till problemen, dvs. att stärka elever i sin grundtrygghet, framtidstro och sitt identitetsletande. Arbetsmetoden är därmed förebyggande för att minska risken för framtida problem. 
Motivationslyftet by Star for Life är en beprövad metod med konkreta forskningsresultat från Södra Afrika där man har kunnat bevisa effekten av Star for Life insatser i ungdomars prestationsresultat, värderingsskifte och hälsobeteende.  

Syfte och mål med Motivationslyftet: Att stärka elevers självkänsla och motivation vilket bland annat visas genom: 
• att eleverna kan och tar ansvar för sitt skolarbete och för sin framtid utifrån egna drivkrafter och tydliga målbilder 
• att mobbning och utanförskap minskar och att toleranser för olikheter ökar 
• att eleverna har fullständiga betyg och att de i bästa fall gör ett medvetet val in till gymnasieskolan

Motivationslyftet by Star for Life arbetsmetod ska långsiktigt och med kontinuitet implementeras i svenska skolan.