Foto: Friluftsfrämjandet

"Parkour" är en sport som vanligtvis utövas i stadsmiljö. Det gäller att snabbast möjligt ta sig fram över murar, väggar och andra hinder. Friluftsfrämjandet och Gymnastikförbundet satsar nu på att sporten även ska utövas i naturen.

Parkour är en trend bland unga och säkra utbildningar och platser efterfrågas bland barn och ungdomar. Det blir också allt viktigare för unga, att ha ett gemensamt häng och samlingsplats för aktiviteter. Den här mötesplatsen för ungdomar är ovanligt attraktiv och kan rätt paketerad utgöra en inkörsport till nya träningsformer och friluftsliv. 
Friluftsfrämjandet ska genom projektet skapa unika och bestående parkourparker.

Om Parkour

Kroppsövningar som bygger på snabb och effektiv förflyttning samt forcering av hinder med endast den egna kroppen som hjälpmedel. Parkour utövas oftast i befintliga stadsmiljöer, där murar, husfasader och andra hinder forceras med bl.a. löpning, hopp, klättring och balansering. Den uttalade målsättningen är att utövaren, kallad traceur (franska 'spårare'), skall förflytta sig från en punkt till en annan så snabbt, effektivt och smidigt som möjligt. Parkour har även karaktären av mental övning i att ta kontroll över en pressad situation men samtidigt vara medveten om sina begränsningar. Olika tekniker för hopp, landningar och rullningar har utvecklats; den enskilde utövarens frihet och kreativitet betonas emellertid starkt.