Passalen tror att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meninsgfullt sammanhang. Passalen arbetar därför med fritiden som arena.

Passalen tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med andra föder delaktighet, självförtroende och självkänsla. Hjärtat i Passalen är verksamheten ”klubbarna". Fritidsaktiviteter som sker på kvällar och helger som skapar möten mellan barn och unga med eller utan funktionsnedsättning. För att bedriva aktivitets behövs ett nätverk av samarbete mellan ledare, föräldrar, personliga assistenter, boenden, färdtjänst etc. Passalen bedriver nätverket och möjliggör delaktighet för den enskilda individen.