Foto: SEF

Föreningen Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF) bildades i januari 2012 av en grupp ensamkommande ungdomar i Stockholm.

Syftet är att stödja andra och särskilt nyanlända ensamkommande ungdomar att lära känna det svenska samhället, att få nya kompisar och att snabbare lära sig svenska språket. Det gemensamma målet är att vara aktiva och delaktiga och att vidareutveckla samhället. Att förebygga utanförskap.

SEF erbjuder regelbundna aktiviteter såsom pickning, biljard, bio, seminarier och föreläsningar samt olika besök; Skansen, museum, Birka staden m.m. Huvudattraktionen är den årliga 2-dagars nationella fotbollsturnering under sommaren där samtliga SEF föreningar från hela landet deltar.

Kronprinsessparets stiftelse stödjer den nationella fotbollsturneringen.

Om Ensamkommande flyktingbarn

Begreppet ensamkommande barn/ungdomar är idag den vedertagna benämningen för asylsökande minderåriga som kommer till Sverige utan föräldrar eller någon annan nära anhörig vuxen. Detta eftersom alla som är under 18 år enligt FN:s konvention om  barnets rättigheter definieras som barn. En övervägande majoritet av de ensamkommande barnen är ungdomar i åldern 16-18 år. De allra flesta är pojkar.

Gruppen asylsökande ensamkommande flyktingbarn och ungdomar växer för varje år. Att vara ensamkommande är ingen särskild egenskap, däremot är det en unik erfarenhet både under resan till Västeuropa samt under den första vistelsen i Sverige. Att vara barn och leva ensam utan en nära anhörig i ett främmande samhälle är en unik situation som alla ensamkommande barn och ungdomar delar. Denna erfarenhet är deras minsta gemensamma nämnare. Och där slutar alla likheter. Var och en av dem är en egen individ med egen unik bakgrund, personlighet och behov.