Ofta är ett självmord en impulshandling, och erfarenhet och forskning visar att personer som överväger självmord ofta tvekar in i det sista. Ett stödjande samtal kan ha avgörande betydelse. Självmordslinjen drivs av Mind, en ideell organisation som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Till Självmordslinjen kan människor som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, ringa, chatta eller mejla anonymt till Minds volontärer dygnet runt, alla dagar. Det är engagerade personer som är utbildade i hur man möter frågor om självmord och självmordsnära personer.

Det är inte ovanligt att ha självmordstankar – självmord är ett tabubelagt ämne och det är viktigt att den som mår dåligt får stöd. Detsamma gäller för personens närstående. Att få vara anonym och bara prata med någon som lyssnar där och då lindrar för stunden.

Volontärerna som bemannar Självmordslinjen är personer i olika åldrar, med olika bakgrunder, som fått speciell utbildning i suicidologi (att förebygga självmord), grundläggande psykisk hälsa samt samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI) . Mind är mycket måna om att vara noggranna vid rekryteringen. Därför rekryteras endast personer efter djupintervjuer och som bedömts vara lämpliga.

Mind Självmordslinjen
Tel 90101. Chatt mind.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster