Stiftelsen Läxhjälpen Foto: Johannes Liljeson

Det finns skolor i Sverige idag där endast 3 av 10 elever går vidare till gymnasiet, och där elever tappat tron på sig själva och framtiden. Vi håller på att slösa bort en ansenlig del av en hel ungdomsgeneration och detta begåvningsslöseri får följder som utanförskap, ungdomsarbetslöshet, bilbränder och kriminella gäng. Läxhjälpen arbetar sedan 2007 för att motverka den negativa utvecklingen. Konceptet är enkelt och resultaten mycket goda. Timavlönade högskolestudenter hjälper elever i högstadiet, regelbundet och strukturerat, med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt under läsåret – resultatfokuserat, ordning och reda. De lär känna varandra, läxhjälparen har förväntningar, stöttar, motiverar och ställer krav på eleven. Läxhjälpen sker i små grupper på skolan 2 ggr/veckan.

Läxhjälpen finns idag i 40 skolor i Stockholm, Södertälje, Västerås, Göteborg, Malmö, Landskrona och Helsingborg.

Målgruppen är högstadieelever i skolor där andelen som går vidare till gymnasiet ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen samarbetar med skolan, lärare tar ut elever som, av olika skäl har underkänt betyg i ett eller flera kärnämnen.