Foto: Stockholms Stadsmission

Ung Hälsa i förort är en modell som syftar till att föra ut vårdkompetens till psykosocialt utsatta områden genom att etablera en uppsökande stöd- och hjälpverksamhet. Ung Hälsa i förort är tänkt att integreras i befintliga ungdomsverksamheter som Stockholms Stadsmission driver i Tensta och Flemingsberg i Stockholm. Syftet är att finnas tillgänglig på ungas naturliga mötesplatser och att avdramatisera de kontaktvägar och hjälpbehov som existerar. Tillgängheten bygger på de tre grundkomponenterna tid, relation och plats.
• Tid; möjliggöra spontanbesök på de tider som ungdomsverksamheten har öppet med utökat kvällsöppethållande. 
• Relation; personalens människosyn som utgår ifrån Stadsmissionens värdegrund och att organisationen är fristående från offentliga organ. 
• Plats; att projektet samlokaliserar olika kompetenser och vårdalternativ. 

Projektet beräknas att starta den 1 januari 2014.

Målgruppen är ungdomar mellan 13-18 år som lever i psykisk utsatthet, dvs. med problematik kopplade till sexualitet, relationer och normer, såsom HBT-ungdom i muslimska områden, omskärelse-, hedersproblematik, och/eller på den socioekonomiska situationen.

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga, som på olika sätt lever i socioekonomisk utsatthet, men också av att bedriva kvalificerat hälsoarbete bland barn och unga i Stockholm. I rapporten, ”Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013”,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som lanserades 19 september 2013, redovisas samlad svensk forskning som visar att psykisk ohälsa bland unga ökar, främst bland flickor.