Foto: Svenska Med Baby

Svenska med baby bedriver öppna föräldragrupper som, i samverkan med lokala aktörer som bibliotek och öppna förskolor, arrangeras i mer segregerade områden. Träffarna byggs upp kring olika teman där samtal och aktiviteter anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Det är alltid gratis att vara med och ingen föranmälan krävs. Utöver de löpande träffarna arrangeras aktiviteter såsom utflykter, studiebesök och områdesvandringar.

Målgrupp är föräldralediga och barn (ca 0-2 år). Verksamheten är etablerad i Stockholms län och under 2015 är siktet inställt på att sprida konceptet till fler orter.

Foto: Svenska med baby

Sedan starten i slutet av 2012 har Svenska med baby haft över 2000 besök, med deltagare från hela Stockholmsområdet och med ursprung i mer än 60 länder.