Foto: Svenska Med Baby

Svenska med baby startade 2012 med en föräldragrupp av då föräldralediga Karin Bruce och Ylva Strander. idag har Svenska med baby vuxit till en nationell organisation som bedriver verksamhet i 20 olika kommuner, från Umeå i norr till Eslöv i söder. Sedan starten har Svenska med baby haft över 25 000 besök av deltagare från 265 olika bostadsområden och med ursprung från 108 olika länder.

Svenska med baby bedriver öppna föräldragrupper som, i samverkan med lokala aktörer som bibliotek och öppna förskolor. Träffarna byggs upp kring olika teman där samtal och aktiviteter anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Det är alltid gratis att vara med och ingen föranmälan krävs. Utöver de löpande träffarna arrangeras aktiviteter såsom utflykter, studiebesök och områdesvandringar.

Foto: Svenska med baby