”Ung i Korpen” är en aktivitet för arbetslösa och daglediga ungdomar. Här får unga människor med olika förutsättningar möjlighet att känna trygghet och stärka sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.  Genom att träna tillsammans utan prestationskrav får de en mötesplats där de kan känna glädje och gemenskap.