En Frisk Generation

Foto: Oskar Kihlborg

En Frisk Generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn, därför erbjuder de barn och deras familjen kostnadsfria aktiviteter två gånger i veckan.

En Frisk Generation har inspirerat över 900 barnfamiljer att leva ett aktivt och hälsosamt liv och hitta glädjen i vardagsmotionen. En Frisk Generation bidrar med rörelseglädje, kunskap och en gemenskap där alla får vara med. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska ohälsotalen.

Dagens barn riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Det är på fritiden, utanför skolan, som barn rör sig minst och hälsan är som mest ojämlik. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska riskerna för fysisk och psykosocial ohälsa. Syftet är att hjälpa och inspirera familjer att hitta verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.
”När det är gympa i skolan så tänker jag, det här har jag gjort förut i En Frisk Generation. Det känns bra att jag känner igen det. Förut gillade jag inte gympa, för jag var ju rädd, men nu älskar jag gympa.” Barn som deltagit i En Frisk Generation

En Frisk Generations program riktar sig till barn i årskurs 2. Två gånger i veckan får de, tillsammans med sina föräldrar och syskon, kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. En gång i veckan äter familjerna middag ihop och lär sig mer om mat och vad kroppen behöver för att må bra. En Frisk Generations metod innebär stora positiva förändringar i familjernas liv både gällande fysisk hälsa och livskvalitet. De barn som deltar i programmet ökar sin aktivitet med tolv minuter i veckan, mår bättre fysiskt och upplever en ökad livskvalitet.

”Jag har inte några släktingar i Sverige, men när man kommer till En Frisk Generation är det som att komma till sina släktingar. Man äter mat, man gör något tillsammans.” Mamma som deltagit i En Frisk Generation


En Frisk Generation är en insamlingsstiftelse vars mål är att Sverige ska ha världens friskaste barn.
Tillsammans med regioner, kommuner, närings- och föreningsliv har stiftelsen förändrat många människors liv. En Frisk Generations metod stödjer sig på vetenskaplig forskning. Ett forskningsteam från Karolinska Institutet följer och utvärderar kontinuerligt metoden. Verksamheten startades 2011 och H.K.H Prins Daniel är dess beskyddare.

Fakta

Stiftelsen En frisk generation grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Syftet är att hjälpa och inspirera familjer att hitta verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.

Läs mer

http://www.enfriskgeneration.se/länk till annan webbplats

Relaterad information

Beviljade anslag 2014, 2016, 2017, 2018 och 2019