Stiftelsen Läxhjälpen

Foto: Acne Studios

Stiftelsen Läxhjälpen ger regelbunden, resultatfokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden. Betyg, studiemotivation och självförtroende höjs - barnen ökar sina framtidsmöjligheter och kommer närmare sina drömmar.

Det finns skolor i Sverige idag där endast 3 av 10 elever går vidare till gymnasiet, och där elever tappat tron på sig själva och framtiden. Vi håller på att slösa bort en ansenlig del av en hel ungdomsgeneration och detta begåvningsslöseri får följder som utanförskap, ungdomsarbetslöshet, bilbränder och kriminella gäng. Läxhjälpen arbetar sedan 2007 för att motverka den negativa utvecklingen. Konceptet är enkelt och resultaten mycket goda. Timavlönade högskolestudenter hjälper elever i högstadiet, regelbundet och strukturerat, med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt under läsåret – resultatfokuserat, ordning och reda. De lär känna varandra, läxhjälparen har förväntningar, stöttar, motiverar och ställer krav på eleven. Läxhjälpen sker i små grupper på skolan 2 ggr/veckan.

Läxhjälpen finns idag i 40 skolor i Stockholm, Södertälje, Västerås, Göteborg, Malmö, Landskrona och Helsingborg.

Målgruppen är högstadieelever i skolor där andelen som går vidare till gymnasiet ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen samarbetar med skolan, lärare tar ut elever som, av olika skäl har underkänt betyg i ett eller flera kärnämnen.

Fakta

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Läs mer

http://www.laxhjalpen.se/länk till annan webbplats

Relaterad information

Beviljade anslag  2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019