Motivationslyftet by Star for Life

Motivationslyftet by Star for Life tar fram en metod för att ge svenska elever mental träning för att stärka sin självkänsla, formulera egna visioner och drömmar för att sedan konstruktivt kunna aktivera sina drivkrafter.

Motivationslyftet by Star for Life siktar inte i första hand på att angripa konkreta symtom av problem som utanförskap, självskadebeteende, mental ohälsa, kriminalitet, våld och missbruk och underprestation i skolan utan de arbetar med roten till problemen, dvs. att stärka elever i sin grundtrygghet, framtidstro och sitt identitetsletande. Arbetsmetoden är därmed förebyggande för att minska risken för framtida problem.
Motivationslyftet by Star for Life är en beprövad metod med konkreta forskningsresultat från Södra Afrika där man har kunnat bevisa effekten av Star for Life insatser i ungdomars prestationsresultat, värderingsskifte och hälsobeteende.

Syfte och mål med Motivationslyftet: Att stärka elevers självkänsla och motivation vilket bland annat visas genom:
• att eleverna kan och tar ansvar för sitt skolarbete och för sin framtid utifrån egna drivkrafter och tydliga målbilder
• att mobbning och utanförskap minskar och att toleranser för olikheter ökar
• att eleverna har fullständiga betyg och att de i bästa fall gör ett medvetet val in till gymnasieskolan

Motivationslyftet by Star for Life arbetsmetod ska långsiktigt och med kontinuitet implementeras i svenska skolan.

Fakta

Motivationslyftet by Star for Life är en stiftelsen som sedan 2005 arbetat med att stärka ungdomar i Afrika och Sverige.

Läs mer

http://motivationslyftet.se/länk till annan webbplats

Relaterad information

Beviljade anslag 2013, 2014, 2015, 2016 och 2018