2013-11-26

Kronprinsessan och Prins Daniel på besök hos Maskrosbarn

Tisdagen den 26 november besökte Kronprinsessparet organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn berättade om sin verkamhet för barn som växer upp med psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar. Kronprinsessparets Stiftelse stödjer Maskrosbarn sedan 2012.

Kronprinsessparet fick höra om projektet Stödperson som Maskrosbarn bedriver med hjälp av Kronprinsessparets stiftelse. Projektansvariga Sandra Patel redogjorde för sitt arbete som stödperson, och ungdomar som Sandra stöttat berättade om sina erfarenheter och hur stödet gjort skillnad för dem.

Stödperson fungerar som ett barnombud i ungdomens kontakt med myndigheter. Stödpersonen har stor kunskap om socialtjänstlagen och barnkonventionen och finns med som stöd för ungdomen under hela processen. Stödpersonen säkerställer att ungdomens röst blir hörd och att deras rättigheter blir tillgodosedda. Att ha en vuxen med sig som barnen känner tillit till, en vuxen som de vet själv har levt i en familj med missbruk och/eller psykisk sjukdom skapar större förutsättningar för att barnen ska våga berätta.

Relaterad information

Maskrosbarn verkar för att ge ungdomar som växer upp med psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar förutsättningar att bryta sitt sociala arv, och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning.

Idén om organisationen Maskrosbarn Länk till annan webbplats. föddes när Therése Eriksson och Denise Madsen träffades som femtonåringar på gymnasiet. De vågade ta ”risken” och berättade för varandra om hur deras familjesituationer såg ut. Bägge delade erfarenheter av föräldrar med missbruk och psykiska sjukdomar, om att känna sig helt ensamma, skam, skuld och 2005 grundades Maskrosbarn som ett projektarbete och Therese och Denise började med att föreläsa i skolor. De ville normalisera, vara förebilder, visa att det går att må bra även om ens föräldrar mår dåligt! Sedan dess har de kämpat för att etablera Maskrosbarn och skapa det som idag är Sveriges enda anhörigorganisation för ungdomar som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. I dag består Maskrosbarn av åtta personer som arbetar heltid och ca 100 ledare, praktikanter och volontärer.