2014-05-15

Seminarium om barn och ungdomars hälsa

Foto: Kungahuset

Torsdag den 15 maj arrangerade Kronprinsessparets Stiftelse seminarium på Kungliga Slottet. Temat på årets seminarium var barnhälsa och syftet var att lyfta goda exempel bland projekt som bedrivs och samla olika intressenter för att dela kunskap med varandra.

Att skapa förutsättningar för god fysisk hälsa hos barn är en av Kronprinsessparets Stiftelses fokusområden. Stiftelsen vill stödja positiva initiativ inom området och hade till seminariet samlat en mängd goda krafter. Syftet med seminariet är att belysa olika infallsvinklar på temat och ha ett initierad och inspirerande samtal.

Kronprinsessan inledde eftermiddagen i Bernadottebiblioteket med att hälsa alla välkomna till stiftelsens första seminarium. ”För Daniel och mig är det speciellt att ni kommit hit och att ni delar vårt engagemang. Att ni också tycker det här ämnet, barns hälsa, är viktigt och framförallt att ni känner att vi kan göra skillnad.”

Seminariets moderator var Dilsa Demirbag-Sten, som introducerade förste talaren David Lega. David berättade om hur han, trots alla hinder, utmanade sig själv och om vikten av att ge barn lika delar kärlek, stöd, krav och beröm. "Man ska möta barn med glada ögon och vara långsiktigt snäll."

Kring ämnet varför det det viktigt att röra på sig och hur barn rör sig talade sedan Örjan Ekblom och Gisela Nyberg. Bland annat framhölls vikten med att grundlägga goda vanor tidigt, som exempelvis att gå till förskolan i stället för att ta bilen och att vuxna ska vara goda förebilder även när det gäller att röra på sig.

För att även deltagarna skulle leva upp till dagens ämne bjöds på rörelsepaus. Fem barn mellan 6 och 11 år instruerade alla seminariedeltagarna i Friskis&Svettis Röris.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal om hur vi kan stötta och uppmuntra barn till ett hälsosammare liv. De som samtalade var Peter Wigert, Sevana Bergström och Mats Sundin.

Mats Sundin nämnde att för honom och hans framgång var det avgörande att det fanns utrymme för mycket lek. Sevana talade om vikten att fånga upp och inkludera tjejer i idrotts- och friluftskulturen. Peter Wigert berättade att Röris hittills utbildat 25.000 pedagoger.