2015-04-27

Kronprinsessan besökte Berättarministeriet i Hagsätra

Foto: Karl Gabor

Måndag den 27 april invigde Kronprinsessan Berättarministeriets tredje skrivarverkstad i Hagsätra. Berättarministeriet arbetar för att alla barn och unga i Sverige är trygga med det skrivna ordet och på så sätt kan vara delaktiga i samhället – oavsett bakgrund och förutsättningar. Kronprinsessparets stiftelse har bidragit till den nya skrivarverkstaden i Hagsätra.

Kronprinsessan togs emot av Berättarministeriets verksamhetschef Dilsa Demirbag-Sten som visade in i butiken ”Alien Superstore”. I butiken stod eleverna från klass 3B på Bromsstensskolan och guidade Kronprinsessan från affären, genom den hemliga dörren in till skrivarverkstaden.

Invigningen hölls sedan av eleverna som berättade om verksamheten i skrivarverkstaden. Barnen har tidigare besökt skrivarverkstaden i Husby och under terminen deltagit i skolprogrammet Den mystiska lådan.

Den mystiska lådan är ett äventyr som elever i åk 3 får följa och arbeta med i undervisningen i svenska. Eleverna stiftar bekantskap med redaktör Schwartz som behöver deras hjälp när det plötsligt sker mystiska händelser i Berättarministeriets skrivarverkstad. Eleverna får bland annat skriva om gåtfulla spår, läsa hemliga lappar och tyda spännande symboler. Materialet har utformats för att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket med förankring i kursplanen. Eleverna ges förutsättningar att utveckla och formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Programmet är uppdelat på 16 lektionstillfällen varav första och sista tillfället äger rum på Berättarministeriet.

Invigningen avslutades med att Kronprinsessan pratade med medarbetarna på Berättarministeriet i Hagsätra David Heyman och Maya Foddis. BM-debutanten Anika Hussain berättade om vad som väckt hennes skrivlust och hur arbetet i författarskolan BM debutant går till.

BM debutant är en författarskola där ungdomar mellan 15 och 18 år chansen att utveckla sitt skrivande under ett år tillsammans med redaktörer från Forum Bokförlag. Elever får lära sig alla steg i bokproduktionen: Från manus, via tryck och formgivning, till försäljning och marknadsföring. Debutanterna gästas också av författare som delar med sig av sina skrivtips. Resultatet ges ut i en antologi.

Relaterad information

Läs mer om Berättarministeriet.