2015-09-14

Stiftelsen Läxhjälpen startar pilotprojekt för att snabbt få in nyanlända flyktingbarn i skolarbetet

Foto: Läxhjälpen

Stiftelsenn Läxhjälpen, Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung går nu ihop i ett pilotprojekt för att välkomna nyanlända flyktingbarn till Sverige. Syftet är att snabbt introducera de nyanlända barnen i en ordinarie skolklass och erbjuda dem att delta i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet. Pilotprojektet startar i Husbygårdsskolan i Husby.

Skolan står inför enorma utmaningar med nyanlända barn och Skolverket uppskattar att det idag tar upp till tre-fyra år för en nyanländ elev att komma in i en ordinarie klass. Därför går nu Stiftelsen Läxhjälpen ihop med Samsung och Kronprinsessparets Stiftelse och startar pilotprojektet ”Välkommen till Sverige”. Syfte är att på ett effektivt sätt hjälpa skolan att få nyanlända barn att börja i en ordinarie skolklass och lättare integreras.

Stiftelsen Läxhjälpen har redan idag ett befintligt läxhjälpsprogram i 33 skolor i landet där det skapas förutsättningar för barn som riskerar att hamna i utanförskap. Första samarbetsskola för pilotprojektet ”Välkommen till Sverige” blir Husbygårdsskolan i Husby, Stockholm, dit man väntar flera nyanlända elever under de närmsta veckorna.

"Det är precis det här som Husbygårdsskolan behöver. Det är viktigt att de här barnen tar sig utanför sitt boendeområde och får kontakt med samhället på andra sätt än bara genom skolan. Att ha engagerade vuxna omkring sig öppnar fler dörrar. Välkommen till Sverige-projektet innebär en samhällsvinst för alla parter", säger Anna Söderberg, rektor, Husbygårdsskolan.

Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung bidrar med finansiellt stöd för att starta Läxhjälpens ”Välkommen till Sverige”-projekt. Verksamheten är helt kostnadsfri för skola och barn. Därutöver erbjuder Samsung möjligheten för den egna personalen att engagera sig som Välkommen-volontärer.

"Med hjälp av våra Välkommen-volontärer, som till största del leds av våra befintliga läxhjälpare skapar vi ett program med fokus på lustfylldhet, språk, möten och aktiviteter som även inkluderar barnets familj. Välkommen till Sverige projektet genomförs i samarbete med skolan, och aktiviteterna utgår ifrån skolans lokaler. Ambitionen är att hjälpa till att förkorta tiden i en förberedelseklass", säger Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen.

Relaterad information

Läs mer om Läxhjälpen.