2016-03-01

Kronprinsessparets Stiftelse 5 år

Foto Anna-Lena Ahlström Kungahuset

I fem år har Stiftelsen möjliggjort projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Bara under 2015 har Stiftelsen gett stöd till organisationer som tillsammans nått 143 000 barn och unga. Stiftelsen har i samband med sitt femte verksamma år tagit fram en film som belyser Stiftelsens engagemang, projekt och effekt.

I samband med Kronprinsessparets Stiftelses 5-års jubileum har man även låtit Lumen Behaviour genomföra en oberoende analys av Stiftelsens effekt de första fem åren. Rapporten visar att Stiftelsen genom sitt stöd både har bidragit till en förändrad livsstil bland barnen samt gett dem förutsättningar för en bättre framtid.

”Det är inspirerande att få följa projekten och lära känna organisationerna som gör skillnad för barn och unga varje dag. Vi hoppas att vi genom Stiftelsen kan hjälpa dessa duktiga eldsjälar och möjliggöra det viktiga arbete som görs runt om i landet.” säger Prins Daniel.

Kronprinsessparets engagemang i frågor som rör barn och ungas välmående är den stora drivkraften bakom arbetet. Stiftelsen vill verka som en enande kraft som möjliggör att rätt människor och projekt möts, skapas och förverkligas.

”Vi vill att barn ska känna en positiv framtidstro och att alla ska ges möjlighet att växa upp till trygga och starka individer.” säger Kronprinsessan Victoria.

Inför 2016 tilldelades ytterligare tio projekt anslag, bland annat Futebol da forca, En Frisk Generation och Läxhjälpen. I urvalsprocessen bidrar Stiftelsens expertråd med kunskap och kompetens utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring bland barn och unga.