2017-01-16

Futebol dá forca får pris av Prins Daniel

Foto: Idrottsgalan

Måndagen den 16 januari deltog Prins Daniel i Idrottsgalan 2017 och delade ut priset Årets Peppare till organisationen Futebol dá força.

GEN-PEPs vision är att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. En del av detta arbete handlar om att synliggöra och uppmärksamma dem som skapar förutsättningar för att så många barn och unga som möjligt ska få uppleva rörelseglädje, och därigenom inspirera andra. Därför har GEN-PEP skapat priset Årets Peppare!.

I sitt tal sa Prinsen "Jag älskar det föreningsliv som vi har i Sverige, där idrottsrörelsen är en central aktör och jag tror det är viktigare än någonsin att vi upprätthåller vårt föreningsliv, för jag tror att det är en viktig ingrediens i den starka tillit som finns mellan människor i vårt land. Genom idrotten får vi nya vänner, vi umgås över gränser och när idrotten är som bäst finns det en plats för alla. [ … ]

Tyvärr är det inte alla barn och unga som får utlopp för sin rörelseglädje och möjligheten att leva ett aktivt och friskt liv. Här spelar det nämligen roll var man föds och växer upp. Det är inte rättvist, men så ser det ut. Både här i Sverige och ute i världen. Som tur är finns det många goda krafter som jobbar hårt för att ändra på det."

Läs talet i sin helhet.  Länk till annan webbplats.

Därefter delade Prins Daniel ut priset Årets Peppare, med följande motivering:

"Med engagemang, kunskap och stort hjärta peppar och inspirerar de över tusen unga tjejer runt om i Sverige. De skapar utrymme och möjligheter för tjejer att hitta sin rörelseglädje och därigenom stärka sin fysiska och psykiska hälsa. För sitt långsiktiga och hängivna arbete med barn och ungas hälsa tilldelas organisationen Futebol dá força Årets Peppare. "

Futebol dá forças grundare Cecilia Andrén Nyström tog emot priset.

Årets Peppare 2017 tillsammans med juryn

Årets Peppare

Bakom priset står GEN-PEP, en icke vinstdrivande organisation med visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Priset delas ut till en organisation eller privatperson som på ett inkluderande sätt har fått många barn och unga i Sverige att röra på sig. Vinnaren av Årets Peppare ska ha lyckats skapa motivation till fysisk aktivitet på ett tillgängligt sätt.

Kronprinsessparets stiftelse stödjer Futebol da forca sedan 2014.