2017-04-27

Prins Daniel besökte En Frisk Generation på Gullregnsskolan

Torsdagen den 27 april besökte Prins Daniel Gullregnsskolan i Kungsbacka för att träffa barn och deras familjer som deltar i En Frisk Generation.

Under året har barn från årskurs 2 på Gullregnsskolan och deras familjer två gånger i veckan träffats för gemensamma fysiska aktiviteter och gemensamma måltider. Verksamheten är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och stiftelsen En Frisk Generation. Syftet är att barnfamiljer ska få verktyg och motivation för att stärka sin hälsa och hitta drivkrafter till en aktiv livsstil.

Kronprinsessparets Stiftelse stödjer En Frisk Generation.