2018-06-05

Generation Pep lanserar Pep Skola - verktyget som inspirerar skolor till bättre kost och mer rörelse

Generation Pep, del av Kronprinsessparets Stiftelse, arbetar utifrån visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu lanseras Pep Skola, ett praktiskt verktyg som stöttar skolor i arbetet för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Verktyget innehåller förslag på lösningar baserade på erfarenhet och till viss del forskning. Pep Skola är kostnadsfritt och finns från och med idag tillgängligt för alla skolor i Sverige.

"Hälsa är inte jämlik idag och eftersom skolan möter alla barn och unga har man en fantastisk möjlighet att göra skillnad. Fysisk aktivitet och bra mat i skolan bidrar också till att skapa bättre förutsättningar för lärande. Många skolor runtom i landet arbetar därför redan med de här frågorna och flera har hört av sig till oss och berättat om vad de gör. Vi vill hjälpa till att sprida de här goda exemplen och ge verktyg och stöd till ännu fler som vill arbeta för mer hälsosamma skoldagar", säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef på Generation Pep.

Syftet med Pep Skola är att skapa aktivare och trivsammare skoldagar, hälsosamma näringsintag för eleverna, bättre förutsättningar för lärande och bättre förutsättningar för elevernas delaktighet. Som stöd får skolorna bland annat konkreta idéer och exempel för skoldagen, informativa filmer, verktyg för att planera och utvärdera verksamheten, information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan samlat på en och samma sajt.

Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Idag är den andel barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, liten. En studie visar att långt under hälften av barnen och ungdomarna i årskurs 5, 8 och åk 2 i gymnasiet sammanslaget, nådde den rekommenderade mängden om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Pep Skola

Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor i Stockholms stad; Bäckahagens skola, Kvarnbyskolan, Gärdesskolan och Rinkebyskolan samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Kopplat till hemsidan finns också en inspirationsbank med goda exempel från skolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande, konkreta tips på hur skolorna själva har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, så som aktiva raster och trivsamma skolmåltider.

Pep Skola omfattar sex områden som kan bidra till evidensbaserad strukturell förändring:

  • Aktiva raster
  • Fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen
  • Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen
  • Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg
  • Näringsriktig mat i skolan
  • Trivsamma skolmåltider