2018-10-11

Organisationsträff på slottet

Torsdag den 11 oktober anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för organisationerna som får stöd från stiftelsen. Syftet med mötet var att lära sig konkreta verktyg för ledarskapsutveckling.

Mötet inleddes med gemensam lunch och en kort presentation av alla deltagare och organisationen de representerade.

Patrick Stahl lärde sedan ut konkreta verktyg för ledarskapsutveckling med fokus på smart kommunikation och smart arbete. Patrick är ledarskapskonsult och driver företaget Perfect life Länk till annan webbplats. som hjälper ledare att sätta och nå sina mål. Patrick är expert på att utveckla styrkebaserat ledarskap, lösningsfokus och sustainable high performance i organisationer.

"Smart kommunikation handlar om att känna psykologisk säkerhet, och grunden är att känna till sina egna styrkor och svagheter. Hur föredrar du information och hur fattar du beslut?" berättar Patrick.

Utifrån MBTI personlighetstyper pratade vi olikheter och styrkan med respektive sätt, och hur olika personlighetstyper kompletterar varandra.

Patrick föreläste också om Monkey Minds som hindrar oss från att gå från vision till verklighet och hur vi kan jobba med att övervinna dessa.

Eftermiddagen slutade med att alla deltagare fick boken Reflektera skriven av Patrick Stahl som verktyg för att göra reklektion till en daglig vana.