2018-11-08

Kronprinsessparet besökte organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 8 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel riksorganisationen GAPF som jobbar mot hedersvåld. Kronprinsessparets Stiftelse stödjer organisationen.

GAPF arbetar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld. Organisationen grundades 2001 och namnet är en förkortning av ”Glöm Aldrig Pela och Fadime”. Pela och Fadime utsattes båda för hedersmord av sina familjer eftersom de vågade stå för sin kärlek, kämpade för sin frihet och sa nej till förtryck.

Enligt FN sker upp till 5 000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort.

Närmare var sjätte niondeklassare i Göteborg, Stockholm och Malmö lever under hedersförtryck visare en enkät gjord 2018 av Örebro universitet i samarbete med de tre städerna. 13 procent av niondeklassarna är utsatta för oskuldsnormer, det vill säga att man inte får välja partner själv och samtidigt tvingas till kyskhet samt att vara oskuld tills man gifter sig.

GAPF jobbar bland annat för att förebygga hedersrelaterat våld mot kvinnor och män via upplysande aktiviteter och hjälper individuellt personer som utsatts för hedersvåld.

Besöket inleddes med att grundaren Sara Mohammad berättade om organisationen och deras arbete. Sara delade även med sig av sina egna erfarenheter av hedersvåld. Som ung ville Saras bror få henne bortgift. Vid 17 års ålder lämnade Sara sin familj i Kurdistan, efter det att brodern misshandlat och dödshotat henne. 1993 kom Sara till Sverige som politisk flykting. Saras rätta identitet är än i dag skyddad.

Ett av projekten som GAPF driver är SOS – samtal och stöd, vilket syftar till att förebygga att ungdomar, både flickor och pojkar, utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Via en nationell stödjour, som utsatta och dess anhöriga från hela Sverige kan kontakta, erbjuder GAPF hjälp och stöd anonymt.

De utsatta får stöd att komma vidare i svåra situationer och val, bland annat genom psykologiska och juridiska stödsamtal. GAPF svarar även på ungdomars frågor och funderingar via chatt. I projektet ingår också ett konstprojekt där skolelever runtom i landet blir utbildade i hedersrelaterat våld och förtryck och får gestalta sina upplevelser genom konstverk samt ett bokprojekt som syftar till att ungdomar ska fördjupa sina tankar kring roller och vägval.

Efter besöket på GAPF:s huvudkontor fick Kronprinsessan och Prins Daniel träffa och samtala med personer som lever under hedersförtryck eller tidigare varit utsatta för hedersvåld.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Relaterad Information

Läs mer om GAPF här.