2018-11-28

Kronprinsessparet vid seminarium om barn och unga

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 27 november arrangerade Kronprinsessparets Stiftelse ett seminarium om att skapa motivation hos barn och unga, i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet.

Kronprinsessparets Stiftelse arbetar för att motverka utanförskap och vill att alla barn och unga ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Inbjudna gäster till seminariet var representanter från ideell-, och offentlig sektor, näringsliv, ungdomar, lärare samt andra som på något sätt är engagerade i barn och unga.

Kronprinsessan Victoria hälsade välkommen och talade om vikten av utbildning, att skolan måste vara en plats för gemenskap för att kunna motverka utanförskap, samt att om Sverige ska kunna nå sin fulla potential måste också varje enskilt barn ha den möjligheten.

Under eftermiddagen i Bernadottebiblioteket diskuterades det vilka insatser som behövs för att stötta och motivera elever. Seminariets moderator var Kattis Ahlström. Inbjudna talare var Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, som talade om vad motivation är och hur man kan stärka motivation hos barn och unga. Därefter delade Nihad Bunar, professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, med sig av sina insikter kring vilket stöd som barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden behöver för att klara skolan.

Yamina Enedahl, tidigare världsrekordhållare i fridykning, talade under seminariet om sina erfarenheter kring mål, prestationsmiljöer och motivation för att ha möjlighet att hitta sin fulla kraft.

Under seminariet lyftes exempel på projekt som får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse. Maria Arneng och Hani Elmi från Läxhjälpen, Emilia Wiik från The Good Talents samt Katrin Meyer och Ronja Ståhl från Star for Life berättade om respektive verksamheter och hur de bidrar till att stötta och motivera barn och unga.

Carolina Klüft från Generation Pep bjöd på en lärorik rörelsepaus.

En inspirerande film Länk till annan webbplats. från "Utvecklingssamtalet" på Hjulsta Grundskola, med bland andra Kronprinsessparet, offentliggjordes.

Seminariets deltagare fick även uppleva ett liveuppträdande av Mack Beats och Sara Kania som framförde låten Vi kan också. Prins Daniel avslutade seminariet med att tacka alla medverkande och belyste vilken kraft det finns där ute i samhället för att stötta och motivera barn och unga.