2019-04-01

Kronprinsessparet besökte organisationen Mind

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Måndag den 1 april besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Mind - en ideell förening som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Minds vision är ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Idag är självmord den främsta dödsorsaken bland unga och det är 5-6 gånger vanligare än dödsfall i trafiken (källa: Socialstyrelsen).

Besöket hos Mind inleddes med en presentation av verksamheten där Johanna Nordin, ansvarig för stödverksamheterna, beskrev de tre olika stödverksamheterna - Självmordslinjen, Föräldrarlinjen och Äldrelinjen. Självmordslinjen har ca 450 volontärer som via chatt eller telefon erbjuder ett medmänskligt samtal som kan stödja en person som har tankar om att inte orka leva. Minds stödlinjer tar emot ca 25 000 anonyma samtal varje år, varav en majoritet av de stödsökande är 15–24 år.

Camilla Mattsson, kommunikationsansvarig, presenterade olika kampanjer som Mind drivit för att sprida kunskap och minska stigmatisieringen kring psykisk ohälsa och självmord. Bland annat visades kampanjen Stör Döden Länk till annan webbplats. och MIND Forum Länk till annan webbplats. som började som ett projekt men nu är en del av kärnverksamheten med över 500 000 unika besökare.

2018 tog MIND fram rapporten Unga mår allt sämre - eller? som är en kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige. Rekommendationerna som rapporten ger är:

1. Sjukdomsförklara inte i onödan
2. Ge unga färdigheter som hjälper dem hantera livet
3. Ge bättre vård till utsatta unga
4. Var närvarande som medmänskliga vuxna

Här Länk till annan webbplats. finns möjlighet att ladda ned rapporten.

Under besöket fick Kronprinsessparet möjlighet att sitta med och följa stödsamtal i självmordslinjen.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Relaterad information

Mind är en av de fjorton organisationer som beviljades stöd från Kronprinsessparets Stiftelse i november 2018. Läs mer om MIND här.