2019-06-20

Kronprinsessparets Stiftelse i samarbete med InnoCarnival Skåne

InnoCarnival är ett skolprojekt som engagerar över 20 kommuner, 200 skolor och närmare 5000 elever i Skåne, på temat innovationskapande med fokus på FN:s Globala mål.

InnoCarnival når ut till barn och unga i hela Skåne och möjliggör för elever i årskurs 6-gymnasiet att sätta sig in i Agenda 2030 och utveckla egna innovationer som svar på globala och regionala utmaningar. Syftet med initativet, som nu är inne på sitt fjärde år, är att stimulera barns och ungas kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor.

Projektet startar i augusti och pågår under hela läsåret. Elever och pedagoger får under året möjlighet att ta del av kreativa undervisningsmiljöer som arrangeras av olika regionala aktörer, t ex IKEA Museum, Marint Kunskapscenter i Malmö och Cool Minds, och genom Skånetrafiken får alla elever gratis transport.

Det hela avslutas med en innovationskarneval 15-16 april 2020 i Malmö, där alla elever, lärare, huvudmän och representanter från näringslivet möts.

Här kommer också de tävlanden att få pitcha sina innovationsidéer för en jury med ”Drakar” bestående av Steve Angello – För Vårt Sverige, Henrik Ekdahl – Optimizer Invest, Gunilla Von Platen – Transcom, Erling Pålsson – Malmö City Fastigheter, Mikael Kretz – Qgroup och Nahal Illerstig - Kronprinsessparets Stiftelse.

Drakarna kommer på olika sätt motivera och stötta eleverna under vägen fram till innovationskarnevalen.

Det är Malmö Stad genom Pedagogisk Inspiration Malmö som är huvudarrangör, i samarbete med stiftelsen För Vårt Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelse är glada över att kunna stötta och engagera sig i InnoCarnival. Stiftelsens vision är att alla barn och unga i Sverige ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro - och det är precis det som det här initiativet möjliggör för Skånes alla barn och unga. Förutom att öka kunskaperna kring FN:s Globala mål och sätta dem i ett sammanhang, så stöttar detta projekt även lärarna och utvecklar samtidigt elevernas förmågor att samarbeta, kommunicera och lösa problem.