2019-09-26

Kronprinsessparets Stiftelse inför ett Ungdomsråd

I arbetet med att bedöma och prioritera mellan projekt som Kronprinsessparets Stiftelse ska stödja har Stiftelsen tillsatt ett Ungdomsråd, som 2019 består av elever i årskurs 9 från Skarpatorpsskolan i Skarpnäck.

Kronprinsessparets stiftelse har ett Expertråd för att säkerställa att de projekt som Stiftelsen stödjer, effektivt främjar god hälsa och stärker gemenskapen bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelse inför nu även ett Ungdomsråd med syftet att inkludera ungdomar och göra dem delaktiga i utvärderingsprocessen. I år består Ungdomsrådet av elever i årskurs 9 från Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Medlemmarna i Ungdomsrådet byts ut årligen.

Ungdomsrådet kommer tillsammans med Stiftelsen diskutera de inkomna projektansökningarna, och därefter delge Expertrådet deras perspektiv på vilka projekt som de ser effektivt kan göra en positiv skillnad för barn och unga.