2019-11-18

Kronprinsessparet uppmärksammar händelserna i Malmö

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Måndag den 18 november besökte Kronprinsessparet Malmö för att dela ut ett extra anslag från Kronprinsessparets Stiftelse till Fryshuset för insatser riktade mot unga i Malmö.

Genom besöket till Fryshuset i Malmö vill Kronprinsessparet visa sin uppskattning för aktörer som Fryshuset som arbetar för att lösa och förebygga problem.

Kronprinsessparets Stiftelse har tillsammans med Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children Länk till annan webbplats., Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Länk till annan webbplats., Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur Länk till annan webbplats., Famljen Erling-Perssons Stiftelse Länk till annan webbplats. och Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, samt ett antal privatpersoner bland andra Cristina Stenbeck med familj, Dan Olofsson och Martin Sandberg, beslutat att stödja Fryshusets verksamhet i Malmö.

Tillsammans tillförs resurser så att Fryshuset kan utvidga sin förebyggande verksamhet för unga som är på väg eller är i kriminella miljöer i Malmö. Fryshuset erbjuder ett positivt sammanhang som ger ungdomarna en positiv framtidstro.

Fryshuset bedriver förebyggande och avhjälpande verksamhet genom att erbjuda alternativ och en väg ut. Avhopp är inte bara viktigt för individen som hoppar av, det har också ett starkt symbolvärde för alla i individens närhet. Det bekräftar att förändring är möjligt.
Fryshusets förhoppning är att kunna motivera unga till förändring samt slussa vidare till Fryshusets verksamheter och till andra samhällsaktörer.

"Med det här anslaget kommer Fryshuset i Malmö att snabbt nå många fler unga i destruktiva miljöer. Vi har redan relationer till dessa unga, och nu kan vi också ge dem konkret vägledning från avsaknad av hopp till ett liv av möjligheter" säger Fryshusets VD Johan Oljeqvist.

Stiftelsen hoppas att bidraget ska bidra till att unga känner en ökad trygghet, har en mer meningsfull fritid och en mer positiv syn på sin egen framtid.

Fryshuset

Fryshuset Länk till annan webbplats. är en ideell internationell organisation som är religiöst och politiskt obunden. På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.