2020-02-06

Organisationsträff på Kungl. Slottet

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Onsdag den 5 februari samlades de organisationer som får stöd från stiftelsen för en träff på Kungliga Slottet i Stockholm. Syftet med träffen var att organisationerna skulle lära känna varandra samt utbyta erfarenheter.

Mötet inleddes med att alla organisationer fick presentera sin verksamhet. Därefter presenterades stiftelsen samt Generation Pep närmare.

Förmiddagen fortsatte med gruppdiskussioner där fokus var att "vaska fram guldkornen" i verksamheternas arbetsvardag.

Prins Daniel deltog då grupperna redovisade och delade med sig av sina "guldkorn" till de övriga. Dagen avslutades med en gemensam lunch.