2020-04-24

10-årsjubileum

Foto: Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna

Till Kronprinsessparets bröllop 2010 bildades Stiftelsen av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel. I tio år har Stiftelsen möjliggjort projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparet grundade stiftelsen i samband med sitt bröllop i juni 2010, och valde då sina hjärtefrågor som ändamål – att främja hälsa och gemenskap bland barn och unga. Frågor som idag är mer relevanta än någonsin.

Kronprinsessparets Stiftelse har under det gångna decenniet bidragit till 100 projekt och stöttat 49 unika organisationer runt om i landet som tillsammans har nått över 610 000 barn och unga. Stiftelsen har även initierat Generation Pep som arbetar aktivt för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

För er som vill uppmärksamma
10-årsjubileet tar Stiftelsen tacksamt emot en gåva

Stöd Stiftelsens arbete genom att ge en gåva via

  • Bankgironummer 470-5463
  • Swishnummer 123 188 33 96
  • Från utlandet IBAN SE06 5000 0000 0542 8100 1115 Bic-kod ESSESESS

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse initierar, belyser och finansierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med dessa frågor. Läs mer om stiftelsen här.