2020-06-10

Positiva effekter av programmet En Frisk Generation

Foto: Melker Dahlstrand

En Frisk Generations program har utvärderats av ett forskningsteam på Karolinska Institutet och resultaten visar på positiva effekter hos barnfamiljer i utvalda områden.

Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation startades 2011 och är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer. H.K.H. Prins Daniel har varit beskyddare för organisationen sedan starten och Kronprinsessparets Stiftelse har stöttat verksamheten finansiellt sedan 2014.

En Frisk Generations program riktar sig till barn i årskurs 2. Två gånger i veckan får de, tillsammans med sina föräldrar och syskon, kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. En gång i veckan äter familjerna middag ihop för att stimulera goda och hälsosamma matvanor. Hittills har mer än 1600 familjer deltagit i programmet.

Utvärdering av programmets effekter

Utvärderingen, som genomförts sedan 2015, visar att familjerna som varit med i programmet under ett läsår rör sig mer på helgerna jämfört med kontrollgruppen. Den största skillnaden ses hos mammor och flickor som ökade sin fysiska aktivitet med i genomsnitt 19 minuter på måttlig till hög intensitet per dag på helgen. Dessutom visar resultaten att de barn och vuxna som rapporterade en lägre nivå av livskvalitet vid starten av programmet hade en bättre livskvalitet efter programmet jämfört med kontrollgruppen.

Det är professor Mai-Lis Hellénius, tillsammans med Gisela Nyberg, med dr och Susanne Andermo, med dr från Karolinska Institutet och flera andra medarbetare som har utvärderat effekten av metoden.

"Mot bakgrund av att hälsoklyftorna nu ökar kraftigt i samhället tycker vi att resultaten är mycket uppmuntrande och viktiga" säger professor Mai-Lis Hellénius.