2020-09-16

Digital organisationsträff och webinar

Onsdag den 16 september anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett digitalt möte för de organisationer som får stöd från Stiftelsen. Syftet med mötet var att få ökade kunskaper kring hur man samverkar med kommuner.

Dagens träff och webinar hade temat hur man som ideell organisation kan bli bättre på att förstå och bygga relationer med kommuner, och hölls av Sandro Wennberg från Influera. Sandro Wennberg har mer 25 års erfarenhet av politiker-, samhälls- och myndighetskontakter, inte minst i egenskap av kommunpolitiker i ett antal kommuner, och arbetar idag som kommunikationskonsult med särskild inriktning mot ideella organisationer.

Ämnen som diskuterades var bl.a. hur kommuner är strukturerade, hur beslutsprocesserna vanligtvis ser ut samt vilka samarbetsmodeller som finns mellan kommuner och ideella organisationer. Sandro delade också med sig av konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att etablera ett kommunsamarbete. Mötet avslutades med ett öppet forum där deltagarna fick möjlighet att ställa fördjupande frågor samt tillsammans diskutera egna erfarenheter och lärdomar.