2020-10-13

Kronprinsessan träffade deltagare från organisationen Right To Play

Foto: Jakob Good/Right To Play

Tisdag den 13 oktober mötte Kronprinsessan Victoria fyra tjejer som deltar i Right To Plays program.

Right To Play Sverige har under 2020 med stöd av Kronprinsessparets stiftelse drivit ett projekt för utrikesfödda tjejer mellan 16-24 år som befinner sig i ett upplevt utanförskap. Projektet syftar till att stärka egenmakt att driva förändring med målet att öka såväl delaktighet som antalet unga kvinnliga ledare i föreningslivet, idrottsrörelsen och på arbetsmarknaden.

Kronprinsesssan Victoria och Nahal Illerstig från stiftelsen mötte fyra av de deltagande ungdomarna för att få en fördjupad inblick i verksamheten och det projekt som stiftelsen stöttar. Tjejerna Rana, Kadra, Zahra och Elaha delade med sig av sina personliga resor och vilken betydelse som Right To Play har haft för dem. Även Charles Lindell Beskow, program manager på Right To Play, deltog vid träffen.

Mötet ägde rum på Friends Arena i Solna utanför Stockholm. Right To Play har genom åren arrangerat flertalet av sina aktiviter på Friends Arena då de har ett nära samarbete med Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Foto: Jakob Good/Right To Play

Right To Play Sverige stöttar, utbildar och stärker ensamkommande och nyanlända ungdomar i åldern 16-24 år, i samarbete med kommun, företag, idrottsföreningar och ungdomarna själva. Alla aktiviteter är starkt förankrade i programmets mål: ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet. Right To Plays arbete har som målsättning att bidra till att nå de Globala målen med främsta fokus på mål 10: Ökad jämlikhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor, och mål 5: Jämställdhet. Programmet har sedan hösten 2018 genererat fler än 270 jobb för programmets ungdomar, och drygt 50% av programmets tjejer har fått sitt första extrajobb genom Right To Play.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Relaterad information

Läs mer om Righ To Play