2020-11-26

Kronprinsessparet i möte med Fryshuset Malmö

Torsdag den 26 november hade Kronprinsessparet ett uppföljande möte med Fryshuset Malmö för att få en uppdatering på det projekt som tilldelades anslag i november 2019.

På mötet, som ägde rum digitalt, deltog Kronprinsessparet, Sigrun Sigurdsson, verksamhetschef på Fryshuset Malmö, Richard Rasmussen, projektledare, ungdomarna Donald och Marko, hovmarskalk Lena Bartholdson samt Nahal Illerstig från stiftelsen.

Richard berättade projektet som syftar till att förebygga kriminalitet hos unga i Malmö. Projektet startade för ett år sedan och arbetar uppsökande och förebyggande genom att skapa relationer och gör målgruppen delaktig i utformningen av aktiviteterna. Vidare delade ungdomarna Marko och Donald med sig av sina resor där de tagit sig ur en kriminell livsstil. Marko arbetar idag som relationsvärd i projektet, och Donald tar del av Fryshusets avhjälpande verksamhet.