2021-03-17

Generation Pep ska stötta förskolor i hälsoarbetet - lanserar den kostnadsfria plattformen Pep Förskola

Fyraåringar i Sverige spenderar idag hälften av sin vakna tid stillasittandes och endast 30 procent av svenska fyraåringar kommer upp i de rekommenderade 60 minuterna av fysisk aktivitet per dag. Dessutom har andelen barn med fetma femdubblats de senaste trettio åren.

"Generation Pep vill förändra den utveckling vi ser där barn blir allt mer stillasittande och äter för lite av det kroppen behöver. Vi vill att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att vara aktiva och leva ett hälsosamt liv. För att stötta de yngre barnen och förskolan att främja just sunda och hälsosamma levnadsvanor har vi tagit fram en kostnadsfri plattform vi kallar Generation Pep Förskola" säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

På Generation Pep Förskola kan förskolor ta del av så väl fakta kring rörelse och kost, men också checklistor för att få stöd i det systematiska hälsoarbetet, samt konkreta rörelseaktiviteter, förslag på recept och annat material som kan användas direkt i verksamheten.