2021-04-16

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på digitalt organisationsbesök hos Motivationslyftet

Motivationslyftet med representanter från Smedjebacken och Hagge skola. Foto: Kungl. Hovstaterna

Torsdag den 15 april deltog Kronprinsessparet i ett digitalt möte med organisationen Motivationslyftet som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

2013 grundades den ideella föreningen Motivationslyftet by Star for Life som en del i Star for Life Group. Idag verkar Motivationslyftet i dryga 50 skolor runtom i Sverige. Motivationslyftet är en metod som har förpackats i olika förebyggande och främjande utbildningsprogram för att ge skolor en möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Motivationslyftet erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barns och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.

Syftet med det digitala besöket var att Kronprinsessparet och stiftelsen ska få fördjupad kunskap om Motivationslyftets verksamhet och metoder. Mötet inleddes med att Motivationslyftets verksamhetschef, Jana Söderberg, samt kommunikationsansvarig Helene Bruneheim, presenterade arbetet som bedrivs.

Därefter deltog två olika skolor för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med Motivationslyftets skolmaterial. Det lyftes vilka effekter materialet bidrar till avseende elevernas motivation, psykiska hälsa och kamratskap. Från Smedjebackens kommun deltog förvaltningschefen Maria Ronsten, och från Hagge skola i Smedjebacken deltog special pedagogen Jörgen Hellman samt eleverna Viktor, 11 år och Linnea, 13 år. Den andra deltagande skolan var Christinaskolan på Lidingö från vilken rektor Åsa Johansson, lärare Cecilia Curman samt årskurs 8 eleverna Agnes och Ebba deltog i mötet.

Motivationslyftet är en av de tretton organisationer som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse under detta år. Läs mer om samtliga organisationer här.

Motivationslyftet med rektor, lärare och elever från Christinaskolan. Foto: Kungl. Hovstaterna