2021-09-07

Organisationsträff och föreläsning med Nurit Nobel

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Tisdag den 7 september anordnade Kronprinsessparets Stiftelse en träff på Kungliga Slottet för de organisationer som får stöd från Stiftelsen. Till träffen var forskaren Nurit Nobel inbjuden för att föreläsa om temat nudging.

Nurit Nobel är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och hon har lång erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag samt en masterexamen i socialpsykologi från London School of Economics. Nurit driver konsultbolaget Impactfully där insikter från beteendevetenskap används för att skapa affärs- och samhällsnytta för privata och offentliga aktörer. 

Föreläsningen som organisationerna fick ta del av berörde ämnena nudging och beteendedesign. Nudging handlar om att på ett subtilt sätt skapa bättre förutsättningar för människor att nå deras mål med hjälp av vetenskapliga verktyg. Beteendedesign är en process för design av produkter och tjänster som bygger på insikter från psykologi och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till bättre beslutfattande hos målgruppen. De deltagande organisationerna fick konkreta tips och verktyg kring hur detta kan appliceras och användas.

Organistaionsträffen avslutades med gemensam lunch.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse