2021-09-23

Kan elevers välmående och skolresultat ökas av fysisk aktivitet och läxläsning?

En forskningsstudie vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med tre timmar schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och läxläsning i veckan.

Syftet med studien är att undersöka om dessa aktiviteter bidrar till förbättrad psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation samt minskar ojämlikheten i hälsa hos skolungdomarna.

I den tvååriga studien, som genomförs inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH, ingår 2 500 elever från 50 skolor. En pilotstudie där sex skolor deltar har inletts i augusti och pågår under läsåret 2021–2022.

Studien finansieras av Skandia Idéer För Livet, GIH, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och samproducerande partners är Storytel, IKEA, Permobil och Kronprinsessparets Stiftelse/Generation Pep.