2021-09-27

Känner du en lärare som inspirerar och motiverar på ett sätt utöver det vanliga?

Bild: Kungl. Vetenskapsakademien

Nu och fram till och med den 10 november kan du nominera en lärare eller en lärargrupp till Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris 2022.

Kungl. Vetenskapsakademien delar sedan 1991 ut lärarpris till Ingvar Lindqvists minne med syftet att sätta ljuset på lärare som genom sin undervisning inspirerar och motiverar både elever och kollegor alldeles extra. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne delas ut till lärare i grundskolan eller gymnasiet som gjort pedagogiska insatser utöver det vanliga inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO. Använder sig läraren av nya sätt för att inspirera elever att tillgodogöra sig ämneskunskaper? Lyckas läraren sprida energi och motivera till att lära nya saker? Det är exempel på några aspekter som kanske beskriver den lärare eller lärargrupp som du vill nominera.

Mer information och nomineringsblanketter finns på Kungl. Vetenskapsakademiens hemsida Länk till annan webbplats.. Sista dagen för att nominera är 10 november 2021.