2021-10-14

Kronprinsessparet på möte med Stiftelsens ungdomsråd och expertråd

Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens ungdomsråd 2021. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens ungdomsråd 2021. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Torsdag den 14 oktober samlades Kronprinsessparets Stiftelses expertråd och ungdomsråd för att tillsammans diskutera och bedöma årets inkomna ansökningar.

Syftet med Kronprinsessparets stiftelses expertråd och ungdomsråd är att säkerställa att de projekt som stiftelsen stödjer effektivt främjar god hälsa och motverkar utanförskap för barn och unga i Sverige. Deltagarna agerar rådgivare samt bedömer och prioriterar mellan ansökningarna.

Stiftelsens ungdomsråd 2021 utgjordes av åtta elever från Fryshusets Grundskola; Tage Johansson, Leo Hillbom, Mio Hedefalk Nybom, Havana Nordgren, Fred Persson, Kathleen Dixon Coker, Cecilia Bennevik och Ladan Roble.

Kronprinsessparet närvarade under mötet, som ägde rum på Kungliga Slottet. Ungdomsrådet presenterade sina analyser och rekommendationer, och diskuterade inkomna projektansökningar tillsammans med expertrådet. Mötet avslutades med att Kronprinsessan delade ut diplom till ungdomsrådet.

Kronprinsessan delar ut diplom till ungdomsrådet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet tillsammans med expertrådets medlemmar. Nahal Illerstig, Johan Oljeqvist, Pernilla Bard, Prins Daniel, Kronprinsessan, Anders Kassman, Marika Markovits och Elin Annwall. Ej med på bild: Ahmed Abdirahman. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna