2021-11-19

Fjorton projekt tilldelas anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

2021 års anslag tilldelas fjorton projekt som främjar ökad jämlikhet, god hälsa och utbildning för barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag för att möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen stödjer dessa organisationer med finansiering, kunskap och nätverk.

Under ansökningsperioden augusti 2021 inkom det 110 ansökningar och samtliga ansökningar har granskats. Anslag beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets Stiftelse bland annat engagerar ett ungdomsråd som utvärderar ansökningarna.

Det känns jättebra att vi som ungdomar får ha en röst, och jag tror nog att vi alla växte litegrann inombords av att vara med i det här,

säger Fred, en av medlemmarna i Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2021 i en intervju i Nynäshamns Posten 5 november 2021.

I bedömningsarbetet har Stiftelsens expertråd bidragit med kunskap och kompetens.

"Att skapa förutsättningar för att barn och unga i Sverige ska kunna leva hälsosamma liv och känna framtidstro kräver engagemang och insatser från många delar av samhället, inte minst i spåren av coronapandemin.

Även i år har Stiftelsen valt att ge stöd och uppmuntran till både nya insatser och väl beprövade verksamheter som med extra medel kan nå ut bredare till fler barn och unga.

Jag är imponerad över hur omsorgsfullt Stiftelsen väljer ut de organisationer man ger stöd till. Stiftelsens ledning, styrelsen, expertrådet och på senare år, även ungdomsrådet, bidrar alla med olika kunskap och perspektiv för att välja de som har störst förutsättning att åstadkomma verklig förändring tillsammans med barn och unga.", säger Pernilla Bard, grundare av Social Initiative och medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Anslag 2021

Organisation: Drömstort
Projekt: Utveckla Drömstorts mötesplatsverksamhet i Skärholmen och beredda utbudet riktat till svårfångade unga.

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Spridning av En Frisk Generations metod för en mer jämlik hälsa där barn och deras familjer hjälps till en aktiv och hälsosam livsstil.

Organisation: Ensamkommandes Förbund
Projekt: En kontinuerlig och trygg träningsgrupp i kombination med samtalsstöd och hälsoutbildning, för ensamkommande unga i svår social utsatthet i Skåne.

Organisation: Fritidsbanken
Projekt: Pilotering av det nya konceptet Fritidsbanken Skola.

Organisation: Förebildarna
Projekt: Generation F - ett utbildningsprogram i samverkan med gymnasieskolor med syfte att skapa förutsättningar för unga att bli delaktiga i samhället och ge dem insikt och mod att påverka sitt eget liv.

Organisation: Högaborgs BK
Projekt: Tillsammans Högaborg - gratis fotboll på barnens hemmaplan som skapar rörelse och lika förutsättningar för pojkar och flickor att delta i organiserad lek och idrott.

Organisation: Junis
Projekt: Junis Sport - rörelseglädje utan tävlan, i Östergötland och Jämtland.

Organisation: Läxhjälpen
Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Organisation: Mamma United
Projekt: Program för mammor med syftet att skapa förutsättningar för barn och mammor som lever i socioekonomiskt utsatta områden att leva ett hälsosamt liv.

Organisation: Rapatac
Projekt: Pro Active - verka för att minska utanförskap och förebygga ungdomsbrottslighet genom att fånga upp, stödja och erbjuda unga en meningsfull och utvecklande fritid i en trygg gemenskap.

Organisation: Right To Play
Projekt: Tjejer för tjejers delaktighet – ett projekt för att öka tjejers psykiska hälsa och egenmakt att driva förändring!

Organisation: Suicide Zero
Projekt: Våga Fråga Ung - En suicidpreventiv utbildning för gruppen unga 13-18 år.

Organisation: The Good Talents
Projekt: The Good Talents talangnätverk - stärka och utveckla nätverket med målsättningen att stärka ungas känsla av egenmakt, tillhörighet och sammanhang, och minska känslan av utanförskap.

Organisation: Under Kevlaret
Projekt: Möjliggöra och utveckla stödchatten för unga vuxna killar mellan 12-24 år genom volontärutbildningar.

Fakta

Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Läs mer Om Kronprinsessparets Stiftelse.