2021-12-01

Seminarium om musikens och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande

Alwa Lindbergh, Felicia Hoem och Tuva Jansson från Kulturama Gymnasium framför en egenkoreograferad dans. Foto: Jonas Borg.

Tisdagen den 30 november deltog Kronprinsessparet på ett seminarium i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Seminariet arrangerades av Kronprinsessparets Stiftelse, i samarbete med Tim Bergling Foundation, Mind och Kungl. Musikaliska akademien.

Kronprinsessparet tillsammans med talare och medverkande på seminariet. Foto: Jonas Borg

Att främja god hälsa för barn och unga är ett av Kronprinsessparets stiftelses fokusområden. Det kommer alltfler larmrapporter om att ungas självskattade hälsa blir sämre och att den psykiska ohälsan ökar. Behovet av att belysa detta angelägna ämne och bidra med kunskap är stort. 

Kronprinsessan Victoria höll ett öppningstal där hon bland annat sa:

Jag hoppas att dagens seminarium ska bidra till ökad kunskap och nya idéer kring hur vi kan stärka ungas psykiska välbefinnande, och hur musik och rörelse kan användas i det arbetet.

Seminariets moderator var Sarah Dawn Finer, som även framförde sin låt Some Kind of Peace. Se film från seminariet längre ner.

Sarah Dawn Finer framför låten Some Kind of Peace. Foto: Jonas Borg.

En av de inbjudna talarna var Karin Schulz, generalsekreterare på Mind, som presenterade fakta kring hur den psykiska hälsan bland unga ser ut, samt reflektioner kring den stora pressen som unga känner idag. Efter Karin framförde musikerna och medlemmarna i Unga Tankar Om Musik, Rebecca Petersson, Erik Renöfält Fhager och Jakob Koranyi, en stämningsfull version av Avicii's låt Without You.

Karin Schulz, generalsekreterare Mind. Foto: Jonas Borg.

Rebecca Petersson sjunger, Erik Renöfält Fhager på aukustiskt gitarr och Jakob Koranyi på cello, framför Avicii's låt Without You. Foto: Jonas Borg.

Överläkare i psykiatri, Anders Hansen, medverkade för att dela med sig av forskning och insikter rörande effekten av fysisk aktivitet.

Därefter föreläste professor Eva Bojner Horwitz om vad som händer i hjärnan när vi lyssnar på musik. Evas tal ackompanjerades av professor och pianist Staffan Scheja samt student vid Kungliga Musikaliska Högskolan, Siri Sperling, på fiol.

Eva Bojner Horwitz på scen, ackompanjeras av Siri Sperling på fiol och Staffan Scheja på piano. Foto: Jonas Borg.

Hiphop-artisen Jason "Timbuktu" Diakité medverkade i ett samtal med Sarah Dawn Finer rörande musikens betydelse för psykiskt välbefinnande. Under seminariet lyftes även exempel på projekt som främjar ungas hälsa med musik och rörelse som verktyg.

Jason Diakité i samtal med Sarah Dawn Finer. Foto: Jonas Borg.

Charlotta Kamstedt, verksamhetsansvarig Tim Bergling Foundation, Göran Nikolausson, Linnéuniversitetet samt eleverna Mose Grafström och Ofelia Spiro från Gillbo-Gröndalsskolan berättar om skolprojektet STORIES ForABetterDay - ett projekt som med musiken som medel vill skapa välmående och framtidstro hos unga. Foto: Jonas Borg

Anna Duberg, fysioterapeut och medicine doktor i hälsovetenskap presenterar forskningsresultat och metoden Dansa För Hälsa. Foto: Jonas Borg

Seminariets sista talare var Carolina Klüft, f.d. elitidrottare och verksamhetschef för Generation Pep, som delade med sig av sina personliga erfarenheter av hur hon har använt musik som ett verktyg i sin idrottskarriär, samt om Generation Peps arbete för barn och ungas hälsa.

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. Foto: Jonas Borg.

Foto: Jonas Borg

Foto: Jonas Borg

Film från seminariet