2021-12-15

Film från seminariet Musikens och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande.

Följande är ett sammandrag från seminariet som ägde rum i närvaro av Kronprinsessparet, i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet, tisdagen den 30 november 2021.

Seminariets tema var Musikens och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande, och det arrangerades av Kronprinsessparets Stiftelse, i samarbete med Tim Berling Foundation, Mind och Kungliga Musikaliska Akademien.

Talare och medverkande var bland andra H.K.H. Kronprinsessan, Anders Hansen, professor Eva Bojner Horwitz och Carolina Klüft.

Läs mer om programmet, talarna och se bilder från seminariet här.

Foto: Jonas Borg