2022-05-17

Prins Daniel besöker utställningen Flickor - Fritid - Fysisk aktivitet i Hässelby strand

Prins Daniel med forskarna Anders Kassman och Åsa Kneck samt tjejer som deltagit i forskningsprojektet.

Prins Daniel med forskarna Anders Kassman och Åsa Kneck samt tjejer som deltagit i forskningsprojektet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Måndag den 16 maj presenterades resultat från ett treårigt forskningsprojekt i form av en fotoutställning för att ge röst åt de som inte deltar i idrottsrörelsen.

Fysisk aktivitet är viktigt för alla barns hälsa, men alla vill eller kan inte idrotta. Forskarna Åsa Kneck och Anders Kassman på Marie Cederschiöld högskola har under tre år följt flickor i åldersgruppen mellanstadiet till högstadiet i stadsdelen Hässelby-Vällingby i västra Stockholm för att ta del av deras syn på fysisk aktivitet, fritid, idrott och hälsa. Genom intervjuer och ungdomarnas egna fotografier från sin vardag har de tillsammans pratat om vad som är viktigt på fritiden och hur de uppfattar fysisk aktivitet.

Tillsammans med flickorna har forskarna utgått från tre modeller för hur barns fysiska aktivitet kan främjas; genom skolan, idrottsrörelsen eller individ och familj och tittat på för- och nackdelar med respektive modell. Även om mer fysisk aktivitet via skolan efterfrågas av föräldrar i en av studierna, så är flickorna mer tveksamma eftersom de ser många skäl till att inte vilja bli vare sig svettig eller andfådd på idrottslektioner.

Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och minst fysiskt aktiva är flickor med utländsk bakgrund, säger Åsa Kneck.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prinsen inledde besöket med att lyssna till en paneldebatt bestående av företrädare för skola, beslutsfattare, unga flickor, invandrade föräldrar och aktörer inom civilsamhället. Därefter fick Prinsen möjlighet att träffa och samtala med de unga tjejer som deltagit i projektet. De visade Prinsen runt i utställningen och berättade om sina erfarenheter av att ha varit del av projektet. Med på besöket var också Nahal Illerstig från Kronprinsessparets Stiftelse samt Mattias Svenson från Generation Pep.