2022-09-08

Kronprinsessparet besökte Fritidsbanken samt Steningehöjdens skola i Sigtuna

Kronprinsessparet med stiftelsens ungdomsråd 2021 samt klass 9C Steningehöjdens skola. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Onsdag den 7 september besökte Kronprinsessparet och stiftelsen Fritidsbanken i Sigtuna. Med på besöket var även stiftelsens ungdomsråd från 2021.

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsutrustning och lånar ut den, ungefär som ett bibliotek. Tanken är att utrustning som annars stått oanvänd ska bidra till att öka den fysiska aktiviteten, minska stillasittandet och underlätta för alla att prova idrottsaktiviteter och friluftsliv. Fritidsbanken startade 2013 i Värmland och finns idag på över 100 platser i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Syftet med besöket var att få en uppdatering och fördjupad kunskap om Fritidsbankens verksamhet, samt erbjuda stiftelsens ungdomsråd att ta del av ett projekt som de varit med och möjliggjort ett stöd till.

Jag önskar att Fritidsbanken fanns när jag var liten, säger en av medlemmarna i ungdomsrådet.

Under 2022 genomför Fritidsbanken ett pilotprojekt, med stöd från Kronprinsessparets Stiftelse, där de låter elever driva sina egna fritidsbanker på skolor, där utrustning lånas ut på rasterna. Fritidsbanken genomför även en aktiv satsning för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna fritidshjälpmedel och parasportutrustning.

Prins Daniel med Havana från stiftelsens ungdomsråd inne på Fritidsbanken Sigtuna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter besöket på Fritidsbanken fortsatte eftermiddagen på Steningehöjdens skola där klass 9C, som reglebundet använder Fritidsbanken för att aktivera sig, visade upp två parasportaktiviteter; Goalball samt FloorCurling.

Besöket avslutades med att Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel sam ungdomsrådet provade på dessa sporter.

Kronprinsessan provar på parasporten GoalBall. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Daniel provar på FloorCurling. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Relaterad information

Läs mer om Fritidsbanken.