2022-10-17

Prins Daniel på möte med Stiftelsens ungdomsråd och expertråd

Prins Daniel tillsammans med stiftelsens ungdomsråd 2022. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel tillsammans med stiftelsens ungdomsråd 2022. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Måndag den 17 oktober samlades Kronprinsessparets Stiftelses expertråd och ungdomsråd för att tillsammans diskutera och bedöma inkomna ansökningar till stiftelsen.

Syftet med Kronprinsessparets stiftelses expertråd och ungdomsråd är att säkerställa att de projekt som stiftelsen stödjer effektivt främjar god hälsa och motverkar utanförskap för barn och unga i Sverige. Deltagarna agerar rådgivare samt bedömer och prioriterar mellan ansökningarna.

Stiftelsens ungdomsråd 2022 utgörs av följande åtta elever från årskurs 9 i Edsbergsskolan i Sollentuna; Efat Hashemi, Melker Johansson, Irma Starborg, Pa-Ibou Njie, Samir Gashaw, Ahmed Farag, Oishi Khan och Viktor Kasström Cheret.

Mötet ägde rum på Kungl. Slottet och skedde i närvara av Prins Daniel. Ungdomsrådet presenterade sina analyser och rekommendationer, och diskuterade inkomna projektansökningar tillsammans med expertrådet. Mötet avslutades med att ungdomsrådet tilldelades diplom.

Prins Daniel tillsammans med stiftelsens ungdomsråd 2022 och expertrådets medlemmar. Nahal Illerstig, Prins Daniel, Helen Thybell, Ahmed Abdirahman, Pernilla Bard, Victoria Escobar och Elin Annwall. Ej med på bild: Stefan Swartling Peterson (expertråd). Med på bild finns även Anna Åkerberg, lärare Edsbergsskolan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna