2023-01-11

Kronprinsessan och Prins Daniel på besök hos Berättarministeriet i Husby

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Kronprinsessan, Prins Daniel, Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Nahal Illerstig, Kronprinsessparets Stiftelse. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Kronprinsessan, Prins Daniel, Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Nahal Illerstig, Kronprinsessparets Stiftelse. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet och Kronprinsessparets Stiftelse besökte Berättarministeriet för att få en uppdatering om hur skolor har hanterat pandemin och hur lärarnas förutsättningar har påverkats.

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i dessa upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet.

Med utgångspunkt i Skolverkets delrapport om pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet 2021, har Berättarministeriet låtit genomföra en kvalitativ intervjustudie med låg- och mellanstadielärare på ett antal skolor med högt socioekonomiskt index.

Under besöket i Husby presenterades resultaten från denna studie, som visar att förutsättningarna för lärarna att upprätthålla en god kvalitet i undervisningen har påverkats under pandemin. Förutsättningarna har främst påverkats av elevfrånvaro, omställningar inom digitalt lärande och förändringar i det kollegiala lärandet. Lärarnas upplevelser av förutsättningarna att bedriva god undervisning under pandemin skiljer sig åt.

Med på mötet var även Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan i Kista, samt Raija Ikonen, rektor på Enbackeskolan i Spånga.

Fakta

Berättarministeriet grundades i november 2011 och sedan starten har närmare 60 000 barn och 5 000 lärare använt sig av Berättarministeriets skolprogram. Kronprinsessparets Stiftelse har delat ut anslag till Berättarministeriet 2013 och 2018. Kronprinsessan Victoria besökte Berättarministeriet i Hagsätra 2015.

Läs mer om Berättarministeriet.